Έναρξη Επιχειρήσεων – Μετατροπές

Το Λογιστικό Γραφείο Καρτελιάς Tax Accouting αναλαμβάνει την σύσταση -έναρξη ατομικών επιχειρήσεων καθώς και κάθε μορφής προσωπικής (Ο.Ε, Ε.Ε) ή κεφαλαιουχικής (Ε.Π.Ε, Ι.Κ.Ε, Α.Ε) εταιρίας.

Εφόσον αποφασίσατε να δραστηριοποιηθείτε σε κάποιο τομέα, προγραμματίζουμε ένα ραντεβού στο γραφείο μας, προκειμένου να καταλήξουμε μαζί στη μορφή επιχείρησης που ταιριάζει στις ανάγκες σας ώστε με την δική μας καθοδήγηση να πετύχετε τους στόχους σας.

Οι υπηρεσίες αυτές συνοπτικά:

  • Ίδρυση νέων επιχειρήσεων -Μεταβολές – Διακοπή εργασιών
  • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
  • Τήρηση Β΄και Γ’ κατηγορίας βιβλίων
  • Σύνταξη Φορολογικών Δηλώσεων Εταιρειών
  • Υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ
  • Κατάθεση Συγκεντρωτικών Καταστάσεων Τιμολογίων ΜΥΦ
  • Σύνταξη ισολογισμών και οικονομικών καταστάσεων – Εργασίες τέλους χρήσης – Εγγραφές κλεισίματος
  • Έκδοση Φορολογικής Ενημερότητας μέσω διαδικτύου

Όλες οι παραπάνω υπηρεσίες αφορούν όλες τις νομικές μορφές επιχειρήσεων (ΙΚΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, Ατομικές) και μπορούν να παρέχονται με μηχανογραφική υποστήριξη και απευθείας από το γραφείο μας με τον κατάλληλο μηχανογραφικό εξοπλισμό. Το γραφείο μας ενθαρρύνει έμπρακτα τους νέους επαγγελματίες με εξαιρετικά μειωμένες τιμές. Μην διστάσετε να επικοινωνείτε μαζί μας για οποιαδήποτε απορία.

Διαβάστε και ενημερωθείτε με άρθρα που αφορούν την επιχείρησή σας και επιλύουν κάθε απορία σας.

Το γραφείο μας ανά τακτά χρονικά διαστήματα ανεβάζει άρθρα με θέματα φορολογικά, ασφαλιστικά, εργατικά απαντώντας σε ερωτήματα που σας απασχολούν και σας ενημερώνει με τις αποφάσεις και τους νόμους που αλλάζουν.