Σύσταση νέων Επιχειρήσεων – Μεταβολές -Διακοπές

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την σύσταση ατομικών επιχειρήσεων καθώς και κάθε μορφής προσωπικής (Ο.Ε, Ε.Ε) ή κεφαλαιουχικής (Ε.Π.Ε, Ι.Κ.Ε, Α.Ε) εταιρίας. Εφόσον αποφασίσατε να δραστηριοποιηθείτε σε κάποιο τομέα, προγραμματίζουμε ένα ραντεβού μαζί σας, προκειμένου να καταλήξουμε στη μορφή επιχείρησης που ταιριάζει στις ανάγκες σας ώστε με την δική μας καθοδήγηση να πετύχετε τους στόχους σας. Επιπλέον αναλαμβάνουμε την σύνταξη των καταστατικών για τις προσωπικές εταιρείες. Ολοκληρώνουμε την σύσταση της εκάστοτε εταιρείας μέσω της Υπηρεσίας Μίας Στάσης του Επιμελητηρίου, παίρνοντας ΑΦΜ της εταιρείας σε 1-2 εργάσιμες ημέρες.

Οι υπηρεσίες αυτές συνοπτικά:

 • Ίδρυση νέων επιχειρήσεων – Μεταβολές – Διακοπή εργασιών
 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
 • Οργάνωση λογιστηρίων επιχειρήσεων & τήρηση λογιστηρίου στο γραφείο μας ή στην έδρα σας
 • Κάλυψη μηχανογραφικής υποστήριξης από ειδικούς συνεργάτες μας
 • Τήρηση Β΄ & Γ’ κατηγορίας βιβλίων
 • Προσαρμογή στα ΕΛΠ και την εφαρμογή MY DATA
 • Σύνταξη Φορολογικών Δηλώσεων Εταιρειών
 • Υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ
 • Δηλώσεις Παρακρατούμενων Φόρων
 • Κατάθεση Συμφωνητικών
 • Σύνταξη ισολογισμών και οικονομικών καταστάσεων

     

Συνεργαζόμενες Εταιρείες – Λογιστικές Εφαρμογές που διαθέτουμε:

 • Prosvasis SA (Calculus Ultra & PBS ONE έσοδα-έξοδα)
 • Epsilonet (Pylon-Extra Γενική Λογιστική Διαχείριση)
 • Softone (Atlantis Entry)
 • SingularLogic (Accountant έσοδα-έξοδα)

Όλες οι παραπάνω υπηρεσίες αφορούν όλες τις νομικές μορφές επιχειρήσεων (ΙΚΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, Ατομικές) και μπορούν να παρέχονται με μηχανογραφική υποστήριξη και απευθείας από το γραφείο μας με τον κατάλληλο μηχανογραφικό εξοπλισμό. Ενθαρρύνουμε έμπρακτα τους νέους επαγγελματίες με εξαιρετικά μειωμένες τιμές. Μην διστάσετε να επικοινωνείτε μαζί μας για οποιαδήποτε απορία.

Διαβάστε και ενημερωθείτε με άρθρα που αφορούν την επιχείρησή σας και επιλύουν κάθε απορία σας.