Εσείς μας ΡΩΤΑΤΕ & εμείς σας ΑΠΑΝΤΑΜΕ!

Τροποποιητικές δηλώσεις για αναδρομικά ποσά μισθών, έλεγχος δικαιολογητικών δηλώσεων, επικαιροποίηση των στοιχείων των φορολογουμένων, ΕΝΦΙΑ.

Ερώτηση 1: Πώς υποβάλλονται οι τροποποιητικές δηλώσεις για αναδρομικά ποσά μισθών, συντάξεων, επιδομάτων και λοιπών αναδρομικών ποσών;

Απάντηση: Οι τροποποιητικές δηλώσεις για αναδρομικά ποσά μισθών, συντάξεων, επιδομάτων και λοιπών αναδρομικών ποσών φορολογικού έτους 2015 και επόμενων, υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE. Η βεβαίωση αποδοχών αναφέρει τα ποσά των αναδρομικών που εισέπραξε ο φορολογούμενος κατά το έτος 2021 αλλά και το έτος που ανάγονται τα ποσά αυτά αναλυτικά. Υποβάλλονται λοιπόν αντίστοιχα τροποποιητικές δηλώσεις για τα έτη που ανάγονται τα ποσά και πραγματοποιείται νέα εκκαθάριση των δηλώσεων αυτών.

Ερώτηση 2: Τι πρέπει να κάνω αν κριθεί απαραίτητος ο έλεγχος των δικαιολογητικών των αρχικών ή τροποποιητικών δηλώσεων που υποβάλλονται με χρήση της διαδικτυακής Υπηρεσίας υποβολής δηλώσεων;

Στις περιπτώσεις που κριθεί απαραίτητος ο έλεγχος των δικαιολογητικών των αρχικών ή τροποποιητικών δηλώσεων, οι φορολογούμενοι ειδοποιούνται μέσω μηνύματος να προσκομίσουν ή να αποστείλουν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., μέσω της πλατφόρμας «Τα Αιτήματά μου» στην ψηφιακή πύλη myAADE, τα δικαιολογητικά εντός δεκαπέντε (15) ημερών.

Ερώτηση 3: Φόρος εισοδήματος κάτω των 30,00€ βεβαιώνεται στη Δ.Ο.Υ προς εξόφληση;

Δεν βεβαιώνεται το ποσό που οφείλεται με βάση την πράξη προσδιορισμού φόρου, εφόσον αυτό δεν υπερβαίνει τα τριάντα (30) ευρώ ανά σύζυγο (παρ. 1 του άρθρου 18 του ν.3522/2006 – Α’ 276). Επίσης δεν επιστρέφεται ποσό φόρου με βάση την πράξη προσδιορισμού φόρου μικρότερο των πέντε (5) ευρώ ανά σύζυγο (παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 3522/2006).

Ερώτηση 4: Επικαιροποίηση των στοιχείων των φορολογουμένων.

Κατά την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης με χρήση της διαδικτυακής υπηρεσίας για την επιβεβαίωση στοιχείων, υποχρεωτικά θα πρέπει ο υπόχρεος και η σύζυγος να έχουν ήδη επικαιροποίησει τα στοιχεία επικοινωνίας τους στο myAADE/Μητρώο και Επικοινωνία. Εάν δεν τα έχουν επικαιροποιήσει, μέσω συνδέσμου οδηγούνται στο myAADE για τη συμπλήρωση των στοιχείων επικοινωνίας. Επισημαίνεται η ανάγκη να συμπληρώνεται ορθά η ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) του φορολογούμενου.

Ερώτηση 5: Χρόνος καταβολής του φόρου ακινήτου ΕΝΦΙΑ.

Καταβολή του ΕΝ.Φ.Ι.Α. σε δέκα (10) μηνιαίες δόσεις – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 8 ν. 4223/2013.