Υποστήριξη Μισθοδοσίας – Εργατικά επιχειρήσεων

Το ανθρώπινο δυναμικό είναι το πιο σημαντικό κομμάτι της επιχείρησης σας. Το γραφείο μας έχοντας άριστη γνώση των ασφαλιστικών θεμάτων, δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στο τομέα αυτό. Προσφέρει μια σειρά υπηρεσιών που στοχεύουν τόσο στην πλήρη παροχή συμβουλών σε θέματα που αφορούν τις υποχρεώσεις των εργοδοτών (ασφάλιση, αποδοχές εργασίας, άδειες, αποζημιώσεις κ.α) όσο και στην ταχύτατη διεκπεραίωση των υποχρεώσεων αυτών με την ηλεκτρονική υποβολή των σχετικών εγγράφων στην εφαρμογή ΕΡΓΑΝΗ και στις λοιπές δημόσιες υπηρεσίες.

Οι υπηρεσίες αυτές συνοπτικά:

  • Τήρηση μισθοδοσίας της επιχείρησης – Μηνιαίος Υπολογισμός Μισθοδοσίας & Ασφαλιστικών εισφορών
  • Προσλήψεις, Απολύσεις και Αποχωρήσεις – Τήρηση Ατομικού Φακέλου Εργαζομένου
  • Κατάθεση Ετήσιου Πίνακα Προσωπικού, Συμπληρωματικών Ωραρίου, Τροποποιητικών Αποδοχών – Διαχείριση πλατφόρμας ΕΡΓΑΝΗ
  • Αναγγελία Εργατικού Ατυχήματος
  • Κατάθεση ΑΠΔ
  • Έκδοση Ασφαλιστικής Ενημερότητας μέσω Διαδικτύου
  • Βεβαιώσεις Αποδοχών Προσωπικού
  • Έγκαιρη ενημέρωση για τις υποχρεώσεις της επιχείρησης

Διαβάστε και ενημερωθείτε με άρθρα που αφορούν την επιχείρησή σας και επιλύουν κάθε απορία σας σε εργατικά θέματα