Υποστήριξη Μισθοδοσίας – Εργατικά επιχειρήσεων

Το ανθρώπινο δυναμικό είναι το πιο σημαντικό κομμάτι της επιχείρησης σας. Το λογιστικό Γραφείο Καρτελιάς Tax Accounting έχοντας άριστη γνώση των ασφαλιστικών θεμάτων, δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στο τομέα αυτό. Προσφέρει μια σειρά υπηρεσιών που στοχεύουν τόσο στην πλήρη παροχή συμβουλών σε θέματα που αφορούν τις υποχρεώσεις των εργοδοτών (ασφάλιση, αποδοχές εργασίας, άδειες, αποζημιώσεις, λοιπές παροχές κ.α) όσο και στην ταχύτατη διεκπεραίωση των υποχρεώσεων αυτών με την αποστολή των σχετικών εγγράφων στο ΙΚΑ, Επιθεώρηση Εργασίας και λοιπές Δημόσιες Υπηρεσίες.

Οι υπηρεσίες αυτές συνοπτικά:

  • Τήρηση μισθοδοσίας της επιχείρησης – Έγκυρος Μηνιαίος Υπολογισμός Μισθοδοσίας & Ασφαλιστικών εισφορών
  • Προσλήψεις, Απολύσεις και Αποχωρήσεις – Τήρηση Ατομικού Φακέλου Εργαζομένου
  • Κατάθεση Ετήσιου Πίνακα Προσωπικού, Συμπληρωματικών Ωραρίου, Τροποποιητικών Αποδοχών – Διαχείριση ΥΕΚΑ (πλατφόρμα ΕΡΓΑΝΗ)
  • Αναγγελία Εργατικού Ατυχήματος, Χορήγηση άδειας Εργασίας κυριακής & ημέρας αργίας, Ενστάσεις – Διαχείριση SEPE (πλατφόρμα Επιθεώρησης Εργασίας)
  • Κατάθεση ΑΠΔ
  • Έκδοση Ασφαλιστικής Ενημερότητας μέσω Διαδικτύου
  • Βεβαιώσεις Αποδοχών Προσωπικού
  • Έγκαιρη ενημέρωση για τις υποχρεώσεις της επιχείρησης

Διαβάστε και ενημερωθείτε με άρθρα που αφορούν την επιχείρησή σας και επιλύουν κάθε απορία σας σε εργατικά θέματα