ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Το γραφείο δραστηριοποιείται στην παροχή φοροτεχνικών, λογιστικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, με σκοπό την ολοκληρωμένη υποστήριξη των σύγχρονων επιχειρήσεων και των πολιτών. Έχουμε συνεχή παρουσία στην Αθήνα στο χώρο της λογιστικής και φοροτεχνικής υποστήριξης των επιχειρήσεων από το 1988.
Aποστολή μας είναι ο σχεδιασμός και η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, προσαρμοσμένων στις ιδιαίτερες ανάγκες των πελατών, με στόχο τη δημιουργία μιας μακροχρόνιας σχέσης εμπιστοσύνης.
Διαθέτουμε την απαραίτητη τεχνογνωσία σε συνδυασμό με την Μηχανογραφημένη οργάνωση, διαλέγοντας τα κατάλληλα προγράμματα που θα μας βοηθήσουν ώστε να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες και ανάγκες των πελατών μας για την καλύτερη εξυπηρέτηση τους!