Υπηρεσίες προς Ιδιώτες

Το Λογιστικό Γραφείο Καρτελιάς Tax Accounting αναλαμβάνει τη σύνταξη και την ηλεκτρονική αποστολή φορολογικών δηλώσεων των ιδιωτών (μισθωτών, συνταξιούχων, ανέργων). Ενημερώνουμε τον πελάτη για το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης της δήλωσης του πριν την αποστολή της και παραλαμβάνει το έγκυρο εκκαθαριστικό σημείωμα μετά την αποστολή. Εφόσον είναι δικαιούχος του οικογενειακού επιδόματος, μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης της φορολογικής του δήλωσης, υποβάλλουμε την αντίστοιχη αίτηση (Α21).

Τηρούμε αρχείο των φορολογικών δηλώσεων του πελάτη το οποίο φυλάσσεται στο γραφείο μας σε περίπτωση που το χρειαστεί. Επίσης ενημερώνουμε για τυχόν βεβαιωμένες οφειλές στη Δ.Ο.Υ. και εκτυπώνουμε ταυτότητα οφειλής για την τράπεζα. Επίσης το γραφείο μας παρέχει φορολογικές συμβουλές δωρεάν σε όλους τους πελάτες που μας εμπιστεύτηκαν για τη φορολογική τους δήλωση.

Περισσότερες Υπηρεσίες προς τους Ιδιώτες:

  • Εγγραφή Νέου Χρήστη στο Taxis – Ενεργοποίηση Κλειδαρίθμου για έκδοση κωδικών Taxis
  • Ηλεκτρονική Υποβολή Ετήσιας Δήλωσης Φόρου Εισοδήματος – Υπολογισμός τεκμηρίων για την αποφυγή πρόσθετων φόρων και Ανάλωσης Κεφαλαίου
  • Υποβολή Αίτησης για Οικογενειακό Επίδομα ΟΓΑ (Έντυπο Α21)
  • Ηλεκτρονική Υποβολή Ε9 σε περίπτωση μεταβολής της ακίνητης περιουσίας
  • Εκτύπωση του Εκκαθαριστικού σημειώματος ΕΝΦΙΑ – Έκδοση Πιστοποιητικών ΕΝΦΙΑ για Μεταβίβαση Ακινήτου
  • Υποβολή Αιτήσεων για Ρύθμιση Ληξιπρόθεσμων οφειλών
  • Έκδοση φορολογικής Ενημερότητας
  • Κατάθεση μισθωτηρίων συμβολαίων
  • Συμπλήρωση Εντύπων για τη Δ.Ο.Υ.

Διαβάστε και ενημερωθείτε για νέες αποφάσεις και νόμους μέσα από τα άρθρα μας