Υπηρεσίες προς Ιδιώτες

Το γραφείο μας αναλαμβάνει τη σύνταξη και την ηλεκτρονική υποβολή φορολογικών δηλώσεων των ιδιωτών (μισθωτών, συνταξιούχων, ανέργων).

Για τους δικαιούχος του οικογενειακού επιδόματος, μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης της φορολογικής τους δήλωσης, υποβάλλουμε την αντίστοιχη αίτηση (Έντυπο Α21).

Τηρούμε αρχείο των φορολογικών δηλώσεων του πελάτη το οποίο φυλάσσεται στο γραφείο μας σε περίπτωση που το χρειαστεί.

Το γραφείο μας παρέχει δωρεάν φορολογικές συμβουλές σε όλους τους πελάτες που μας εμπιστεύτηκαν για τη φορολογική τους δήλωση.

Υποβάλλουμε δηλώσεις τροποποίησης Ε9 – περιουσιακής κατάστασης σε πελάτες μας που έχουν προβεί σε αγορά, πώληση, γονική παροχή ή τακτοποίηση αυθαιρέτου.

Περισσότερες Υπηρεσίες προς τους Ιδιώτες:

 • Εγγραφή Νέου Χρήστη στο Taxis για έκδοση κωδικών
 • Ηλεκτρονική Υποβολή Ετήσιας Δήλωσης Φόρου Εισοδήματος – Υπολογισμός τεκμηρίων για την αποφυγή πρόσθετων φόρων και Ανάλωσης Κεφαλαίου
 • Υποβολή Αίτησης για επίδομα τέκνων (Έντυπο Α21)
 • Ηλεκτρονική Υποβολή Ε9
 • Έκδοση Πιστοποιητικών ΕΝΦΙΑ για μεταβιβάσεις ακινήτων
 • Υποβολή Αιτήσεων για Ρύθμιση Ληξιπρόθεσμων οφειλών
 • Έκδοση φορολογικής Ενημερότητας
 • Κατάθεση μισθωτηρίων συμβολαίων
 • Έκδοση Δελτίου Ανεργίας & Αίτηση Τακτικής Επιδότησης Ανεργίας μέσω του ΟΑΕΔ
 • Αίτηση Επιδόματος Ενοικίου
 • Αίτηση Κοινωνικού Τιμολογίου ΔΕΗ
 • Αιτήσεις Ειδικών Παροχών ΕΟΠΠΥ

Διαβάστε και ενημερωθείτε μέσα από τα άρθρα μας