Η ΟΜΑΔΑ

Αξιοποιώντας στο μέγιστο τις γνώσεις, την εμπειρία και την τεχνολογία, το γραφείο μας στελεχωμένο από εξειδικευμένο προσωπικό, προσφέρει στον επιχειρηματία πλήρη κάλυψη στη λογιστική, στα φοροτεχνικά και εργατικά θέματα.

Η μακρόχρονη συνύπαρξη των συνεργατών μας, συμβάλλει στην ανάπτυξη σταθερών σχέσεων εμπιστοσύνης.

ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ & ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

ΚΑΡΤΕΛΙΑ ΜΑΡΙΑ 
Λογίστρια – Φοροτεχνικός 
Επικεφαλής Μισθοδοσίας, Εργατικών & Εργασιακών θεμάτων 
Αδειούχους Οικονομικού Επιμελ. Αθηνών ΑΔΕΤ: 0021934 Β’ Τάξης 
(@)kartelias@taxaccounting.gr
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 
Λογίστρια  
Υπεύθυνη Μισθοδοσίας & Εργατικών θεμάτων 
Υπεύθυνη Τήρησης Απλογραφικών Βιβλίων (Β’ Κατηγορίας) 
(@)payroll@taxaccounting.gr

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΚΑΡΤΕΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
Λογιστής – Φοροτεχνικός 
Σύμβουλος Επιχειρήσεων & Ιδρυτής του λογιστικού γραφείου Καρτελιάς TaxAccounting από το 1988
(@)kartelias@taxaccounting.gr
ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ 
Λογίστρια – Φοροτεχνικός
Υπεύθυνη Τήρησης Απλογραφικών & Διπλογραφικών Βιβλίων (Β’ – Γ’ Κατηγορίας) 
(@)accounting@taxaccounting.gr
ΚΑΡΤΕΛΙΑ ΕΙΡΗΝΗ 
Λογίστρια – Φοροτεχνικός 
Πτυχιούχος Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων
Αδ. Οικον. Επιμ. Αθηνών ΑΔΕΤ: 0110781 Α’ Τάξης 
Υπεύθυνη Τήρησης Απλογραφικών & Διπλογραφικών Βιβλίων (Β’ – Γ’ Κατηγορίας) 
(@)irene.kartelia@taxaccounting.gr
ΜΥΚΟΝΙΑΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 
Βοηθός Λογιστή
(@)reception@taxaccounting.gr