Γιατί πολλοί επιχειρηματίες προτιμούν τις ΙΚΕ;

Η ΙΚΕ (Ν.4072/2012) είναι μια νέα εταιρική μορφή (ιδανική για οικογενειακές επιχειρήσεις ή συνεργασίες επιχειρηματιών) γιατί δίνει τη δυνατότητα στους εταίρους να συμμετέχουν: είτε με μετρητά, είτε με περιουσιακά στοιχεία, είτε με απασχόληση με την καθημερινή δραστηριότητα τους.

Δύο αρκετά “δελεαστικά” χαρακτηριστικά μιας εταιρείας ΙΚΕ σε σχέση με άλλες εταιρείες οπως ΟΕ, ΕΕ είναι ότι κατά την σύσταση της η ελάχιστη ονομαστική αξία των εταιρικών μεριδίων (κεφάλαιο) μπορεί να είναι το 1 ευρώ και επιπλέον ότι υφίσταται υποχρεωτική ασφάλιση στον ΕΦΚΑ μόνο για τον διαχειριστή ή τον μοναδικό εταίρο (εφόσον είναι μονοπρόσωπη) και όχι για τα υπόλοιπα μέλη.
Τα προαναφερθέντα χαρακτηριστικά λοιπόν είναι αυτά που κατά κύριο λόγο την ξεχωρίζουν από τις υπόλοιπες εταιρείες που γνωρίζαμε μέχρι στιγμής και πολλές επιχειρήσεις έχουν στραφεί προς την κατεύθυνση του να συστήσουν μια εταιρεία τέτοιας μορφής.

Το ερώτημα είναι το εξής;;
Είναι μια «μόδα» οι ΙΚΕ που αξίζει τον κόπο να ακολουθήσουν οι επιχειρήσεις χωρίς να λάβουν υπόψιν του άλλες παραμέτρους ή θα πρέπει ο επιχειρηματίας να συμβουλεύεται τον λογιστή του και με βάσει τα επιχειρηματικά βήματα που θέλει να κάνει να του συστήνεται η πιο συμφέρουσα φορολογική λύση και κατ’επέκταση και η μορφή εταιρείας;;

Παρακάτω θα δούμε καποιές σημαντικές διαφοροποιήσεις ανάμεσα στις ΙΚΕ και τις ατομικές επιχειρήσεις που σχετικά με το μέγεθος της επιχείρησης, την επένδυση και τα επιχειρηματικά βήματα που ο επιχειρηματίας σκέφτεται να κάνει θα του φανούν πολύ χρήσιμες.

• Η ίδρυση μιας εταιρείας ΙΚΕ, με την κατάρτιση του καταστατικού και την σύστασή της μέσω της ΥΜΣ (Υπηρεσία Μιας Στάσης) του ΓΕΜΗ απαιτεί μεγαλύτερο χρόνο σύστασης σε σύγκριση με το χρόνο έναρξη μιας ατομικής επιχείρησης.

• Για την σύσταση μιας ΙΚΕ είναι απαραίτητη προϋπόθεση η ύπαρξης ιστοσελίδας (site) και όλες οι δημοσιεύσεις γίνονται σε αυτή την ιστοσελίδα και στο ΓΕΜΗ, ενώ σε μια ατομική επιχείρηση η κατασκευή ιστοσελίδας είναι πραιρετικη.

• Στις ατομικές επιχειρήσεις ή προσωπικές επιχειρήσεις έχουμε συνήθως την υποχρέωση απλογραφικών βιβλίων (Β κατηγοριας) με ΜΗ υποχρέωση τήρησης ταμείου ενώ μια Κεφαλαιουχική εταιρία ΙΚΕ με διπλογραφικά βιβλία (Γ κατηγορίας) εχει διαφορετική φορολογική αντιμετώπιση και υποχρεούται στην τήρηση ταμείου.

• Στην ατομική επιχείρηση η φορολογία είναι με την κλίμακα του άρθρου 15 Ν. 4172/2013 {δηλαδή για τα πρώτα 20.000€ (0-20.000) ο συντελεστής φορολογίας είναι 22% και για τα επόμενα 10.000 (20001-30.000) είναι 29% έναντι του φορολογικού συντελεστή 29% στις ΙΚΕ που ισχύει από το 1ο ευρώ.

• Το κόστος ετήσιας λογιστικής παρακολούθησης και κόστος ετήσιας συνδρομής σε ΓΕΜΗ είναι υψηλότερο για μια ΙΚΕ από μια ατομική επιχείρηση.

Έχοντας λάβει υπόψιν μας τα άνω θα πρέπει οι εν δυνάμει επιχειρηματίες να μην επιλέγουν την νομική μορφή της ΙΚΕ (μόνο και μόνο λόγω του ελάχιστου κεφαλαίου και της ασφαλιστικής υποχρέωσης μόνο για το διαχειριστή) ή επειδή είναι μια από τις πιο «δημοφιλείς» λύσεις την δεδομένη περίοδο.
Θεωρώ πιο συνετό οι επιχειρηματιες να συμβουλεύονται τον λογιστή – φοροτεχνικό τους ο οποίος με την πείρα του και τις γνώσεις του και συνυπολογίζοντας παντα τα χαρακτηριστικά της εκάστοτε εταιρείας και τους στόχους της θα τους συμβουλέψει με την πιο φορολογικά «συμφέρουσα» λύση για την επίτευξη των στόχων τους.

Η Ομάδα TaxAccounting