Οι επιστροφές φόρου διεκπεραιώνονται ηλεκτρονικά, με βάση τα έγγραφα και δικαιολογητικά, που προβλέπονται από τις σχετικές αποφάσεις.

Αυτό σημαίνει ότι ΔΕΝ χρειάζεται να επισκεφθείτε οποιαδήποτε υπηρεσία της ΑΑΔΕ, για τη διεκπεραίωση της επιστροφής σας. Επίσκεψή σας σε Υπηρεσία της ΑΑΔΕ, απαιτείται μόνο εφόσον λάβετε σχετική ειδοποίηση, από τη ΔΟΥ ή το Ελεγκτικό Κέντρο, όπου εκκρεμεί η επιστροφή.

Στη σελίδα αυτή, εμφανίζονται τα στοιχεία των τίτλων επιστροφής που εκκρεμούν στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα προς τακτοποίηση. Τα επιστρεπτέα ποσά, κατατίθενται στον τραπεζικό λογαριασμό που έχετε δηλώσει, μετά τον συμψηφισμό/παρακράτηση, σε περίπτωση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση ή/και τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης.

Δεν εμφανίζονται στη σελίδα: επιστροφεσ Επιστροφές, για τις οποίες δεν έχει εκκαθαρισθεί ο σχετικός τίτλος επιστροφής (ΑΦΕΚ).

Επιστροφές, οι οποίες εμφανίζονται σε άλλο πρόσωπο, λόγω ειδικής σχέσης με αυτό (π.χ. στον κληρονομούμενο, σε περίπτωση κληρονομιάς).

Τα στοιχεία επιστροφών, που εμφανίζονται με Πηγή «Υπερεισπράξεις τραπεζ. πληρωμών», αφορούν σε ποσά που καταβλήθηκαν, αλλά δεν πιστώθηκαν αυτόματα σε οφειλή/ρύθμιση. Ως ημερομηνία δημιουργίας, εμφανίζεται η ημερομηνία καταβολής των ποσών.