Σύμφωνα με νέα εγκύκλιο απαιτείται από τις επιχειρήσεις η δήλωση των επαγγελματικών λογαριασμών τους στο taxis μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής. Η επιχείρηση (υπόχρεος) δηλώνει στην ΑΑΔΕ όλους τους επαγγελματικούς λογαριασμούς σε μορφή IBAN, όπου δέχεται τις εισπράξεις της μέσω ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής όπως, ενδεικτικά, μέσα πληρωμής με κάρτα, εντολές άμεσης χρέωσης, μεταφορές πίστωσης, πάγιες εντολές, καθώς και συναλλαγές με μετρητά. Οι συναλλαγές που διενεργούνται μέσω του Επαγγελματικού Λογαριασμού αφορούν αποκλειστικά την εμπορική, επιχειρηματική ή επαγγελματική δραστηριότητα του υπόχρεου.

Διαδικασία Υποβολής
Από τις 13/11/2017 είναι διαθέσιμη η εφαρμογή του «Επαγγελματικού Τραπεζικού Λογαριασμού» στην ΑΑΔΕ και οι υπόχρεοι έχουν τη δυνατότητα να προσθέσουν έναν ή περισσότερους τραπεζικούς λογαριασμούς με τη μορφή ΙΒΑΝ και να πατήσουν επιβεβαίωση & υποβολή. Στη συνέχεια οι λογαριασμοί που εισάγονται από τους χρήστες αποστέλλονται καθημερινά στα Τραπεζικά Ιδρύματα, τα οποία ελέγχουν την ορθότητά τους (π.χ. υπαρκτός λογαριασμός, ο λογαριασμός ανήκει πράγματι στο χρήστη που τον δηλώνει κ.ά.) και επιβεβαιώνουν την καταχωρησή τους.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει για τους επαγγελματίες πελάτες του την καταχώρηση των επαγγελματικών λογαριασμών των επιχειρήσεων στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Taxis.

Για τυχόν απορίες σας σχετικά με τη νέα εγκύκλιο επικοινωνήστε με το γραφείο μας.
Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2109730944 – 2109763244 ή
Στείλτε μας Email: kartelias@taxaccounting.gr