«Υπεύθυνη Δήλωση Επιχειρήσεων – Εργοδοτών των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητα έχει ανασταλεί, βάσει των οριζόμενων από το Υπουργείο Οικονομικών ΚΑΔ, λόγω των μέτρων αντιμετώπισης της μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19»

Σύμφωνα με τη διαδικασία ο εργοδότης θα υποχρεούται να δηλώσει:

Α) τους ΚΑΔ της Εφορίας που είναι σε αναστολή

Β) τους εργαζόμενους που είναι σε αναστολή

Γ) τους ενεργούς εργαζόμενους 

Μάλιστα ο εργοδότης θα έχει τη δυνατότητα από λίστα που θα δίνεται αυτόματα στην εφαρμογή, να κάνει διαχείριση και επιλογή τόσο των ενεργών όσο και των εργαζομένων σε αναστολή.

Αναλυτικότερα:

Διαδικασία 

Βήμα 1ο – Εργοδότης 

Ο εργοδότης θα δηλώνει τις Δραστηριότητες (ΚΑΔ) όπου έχουν ανασταλεί βάσει υπουργικής απόφασης. Και επίσης θα δηλώνει τους εργαζόμενους πόσους έχει σε αναστολή και πόσους σε ενεργή σύμβαση. Για παράδειγμα, επιχείρηση λιανικό εμπόριο με 10 εργαζόμενους (8 πωλητές και 2 αποθηκάριους για τις online παραγγελίες) λόγω αναστολής λειτουργίας κλείνει το κατάστημα ωστόσο λειτουργεί κανονικά το διαδικτυακό κατάστημα. Στη δήλωση όπου θα κάνει θα στείλει τους 8 εργαζόμενους «Σε Αναστολή» και τους 2 εργαζόμενους «Ως Ενεργούς».

Βήμα 2ο- – Εργαζόμενος

Οι εργαζόμενοι που είναι σε ΑΝΑΣΤΟΛΗ δικαιούνται το επίδομα, αρκεί βέβαια να κάνουν αίτηση σε μία πλατφόρμα που θα διαθέσει το Υπουργείο Εργασίας όπου θα πρέπει να δηλώσουν το ΙΒΑΝ όπου θα πιστωθεί το επίδομα.

Μάλιστα ο εργοδότης θα έχει τη δυνατότητα από λίστα που θα δίνεται αυτόματα στην εφαρμογή, να κάνει διαχείριση και επιλογή τόσο των ενεργών όσο και των εργαζομένων σε αναστολή.