Δραστηριοποιείσαι για πρώτη φορά με την βραχυχρόνια μίσθωση και δεν ξέρεις πώς να ξεκινήσεις; Δες συνοπτικά τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσεις ώστε να μισθώσεις το ακίνητό σου μέσω airbnb και να αποκτήσεις εισόδημα από αυτό.

ΒΗΜΑ 1ο

Το ακίνητο είναι ιδιόκτητο: Θα χρειαστεί να επικοινωνήσεις με τον μηχανικό σου ώστε να εκδώσεις Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης ΠΕΑ. Είναι απαραίτητο όλα τα ακίνητα που μισθώνονται να διαθέτουν πιστοποιητικό.

Το ακίνητο δεν ανήκει σε εσένα: Θα χρειαστεί να επικοινωνήσεις με τον ιδιοκτήτη του ακινήτου που σε ενδιαφέρει να μισθώσεις, ώστε να καταθέσει ηλεκτρονικά μισθωτήριο με το οποίο θα σου παραχωρεί το δικαίωμα υπεκμίσθωσης για Βραχυχρόνια Μίσθωση βάσει των διατάξεων του άρ. 111 του ν.4446/2016 όπως ισχύει,  καταχωρώντας τον Α.Τ.ΑΚ. του ακινήτου. Αφού κατατεθεί το μισθωτήριο, με τους προσωπικούς κωδικούς Τaxisnet, θα το αποδεχτείς.

ΒΗΜΑ 2ο

Το ακίνητο είναι ιδιόκτητο: Θα εισέλθεις με τους προσωπικούς σου κωδικούς TAXISnet στο Μητρώο Ακινήτων
Βραχυχρόνιας Διαμονής που τηρείται στον ιστότοπο www.aade.gr, ώστε να καταχωρήσεις το ακίνητο και να αποκτήσει Αριθμό Μητρώου Ακινήτου (Α.Μ.Α.). Τα στοιχεία που απαιτούνται για να χορηγηθεί ο Α.Μ.Α. είναι ο Α.Τ.ΑΚ. του ακινήτου.

Το ακίνητο είναι μισθωμένο: Ο διαχειριστής ακινήτου-υπεκμισθωτής με τη χρήση των προσωπικών του κωδικών TAXISnet και αφού επιλέξει την ιδιότητα του Υπεκμισθωτή, θα καταχωρήσει το ακίνητο στο Μητρώο Βραχυχρόνιας Διαμονής ώστε να αποκτήσει αριθμό μητρώου ακινήτου (ΑΜΑ). Τα στοιχεία που απαιτούνται για να του χορηγηθεί ο Α.Μ.Α. είναι ο Αριθμός της Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας που υπέβαλε ο ιδιοκτήτης.

ΒΗΜΑ 3ο

Μπορείς να αναρτήσεις το ακίνητο σου στις ψηφιακές πλατφόρμες ώστε να ξεκινήσεις να δέχεσαι κρατήσεις. Θα χρειαστεί να αναγράψεις σε εμφανές σημείο τον Α.Μ.Α. σε κάθε ανάρτηση του ακινήτου στις ψηφιακές
πλατφόρμες, καθώς και σε κάθε άλλο μέσο προβολής.

Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, επιβάλλεται πρόστιμο 5.000 ευρώ στις περιπτώσεις:

* Παράλειψης εγγραφής στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής».

* Μη εμφανή αναγραφή του αριθμού εγγραφής στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής» στην ανάρτηση του «Ακινήτου» στις ψηφιακές πλατφόρμες, καθώς και σε κάθε άλλο μέσο προβολής.

ΒΗΜΑ 4ο

Υποβάλετε «Δήλωση Βραχυχρόνιας Διαμονής» για καθεμία βραχυχρόνια μίσθωση. Η προθεσμία της κάθε δήλωσης είναι μέχρι τις 20 του επόμενου μήνα από την ημέρα αναχώρησης του μισθωτή από το ακίνητο και υποβάλλεται μέσω της ανωτέρω εφαρμογής.

Στην οθόνη της Δήλωσης Βραχυχρόνιας διαμονής, συμπληρώνονται τα παρακάτω πεδία:

Στοιχεία διαμονής
– Άφιξη: την ημερομηνία της πρώτης άφιξης μισθωτή π.χ. 05/03/2022
– Αναχώρηση: την ημερομηνία αναχώρησης π.χ. 08/03/2022
– Συνολικό εισπραχθέν μίσθωμα: To συνολικό μίσθωμα, συμπεριλαμβανομένης και της προμήθειας (μικτό ποσό)
– Τρόπος πληρωμής μισθώματος
– Ηλεκτρονική πλατφόρμα: π.χ. airbnb, booking

Στοιχεία μισθωτή
– ΑΦΜ: Πληκτρολογείτε το ΑΦΜ για τους ημεδαπούς & Αριθμός Διαβατηρίου: για τους αλλοδαπούς πελάτες
– Ονοματεπώνυμο μισθωτή

Πατάς οριστικοποίηση της δήλωσης ώστε να υποβληθεί οριστικά.

ΒΗΜΑ 5ο

Οριστικοποιείς τα στοιχεία που έχεις καταχωρήσει στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής» έως τις 28
Φεβρουαρίου του έτους υποβολής της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος, προκειμένου να προσδιοριστεί το φορολογητέο εισόδημα ανά δικαιούχο εισοδήματος.

Βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτου εκτός ψηφιακών πλατφορμών:

Βήμα 1ο

Υποβάλετε για κάθε μίσθωση «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» (μισθωτήριο) μέσω της αντίστοιχης ηλεκτρονικής εφαρμογής της ΑΑΔΕ, επιλέγοντας στο Είδος μίσθωσης: “Βραχυχρόνια μίσθωση εκτός ψηφιακής πλατφόρμας”.

Βήμα 2ο

Δηλώνετε τα εισοδήματα που αποκτάτε από τη μίσθωση του ακινήτου σας στην Αναλυτική Κατάσταση για τα Μισθώματα Ακίνητης Περιουσίας (έντυπο Ε2) και να την συνυποβάλετε με τη Δήλωση Φορολογίας
Εισοδήματος (έντυπο Ε1) του φορολογικού έτους που αφορά.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο γραφείο μας, καθημερινά 08:00πμ – 15:00μμ, τηλ: 2109730944.