Όλα όσα πρέπει να γνωρίζεις προτού προχωρήσεις σε έναρξη της ατομικής σου επιχείρησης!

Ποιες απαλλαγές και μειώσεις φόρων έχουν οι νέοι επαγγελματίες;

Τέλος Επιτηδεύματος:

Για τα τρία πρώτα χρόνια έχεις απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος εφόσον δεν έχεις ξανακάνει επαγγελματική έναρξη ως ελεύθερος επαγγελματίας. Να θυμίσω εδώ ότι το τέλος επιτηδεύματος ανέρχεται στο ποσό των 650,00 ευρώ.

Φορολόγηση των κερδών:

Μειωμένος Συντελεστής Φορολογίας για νεοσύστατες επιχειρήσεις (ατομικές εως 3 έτη)

Όσες ατομικές επιχειρήσεις δεν είχαν συμπληρώσει στις 31-12-2021 τρία έτη λειτουργίας, δικαιούνται μειωμένο κατά 50% ελάχιστο φορολογικό συντελεστή, δηλαδή συντελεστή φορολογίας εισοδήματος μειωμένο από το 9% στο 4,5% με την προϋπόθεση ότι το ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα που προέρχεται από την επιχειρηματική δραστηριότητα ή αγροτική ήταν το 2021 μέχρι 10.000 ευρώ.

Προκαταβολή Φόρου:

Για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις ατομικές επιχειρήσεις υπολογίζεται για το 2021 προκαταβολή φόρου 55%.

Ασφαλιστικές εισφορές ΕΦΚΑ:

Αν είναι η πρώτη φορά που κάνεις επαγγελματική έναρξη σαν ελεύθερος επαγγελματίας το μηνιαίο ποσό για τις ασφαλιστικές εισφορές ΕΦΚΑ ανέρχεται στα 136,00 ευρώ/μήνα για τα 5 πρώτα χρόνια. Μετά τα 5 χρόνια το ποσό ανέρχεται στα 220 ευρώ/μήνα.