ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΟΥ;

Παρακάτω θα βρείτε τα 5 βασικά έντυπα που πρέπει να επιδείξετε στους ελεγκτές:

1. Πίνακας Προσωπικού (Ανάρτηση σε εμφανές σημείο)

2. Γνωστοποίηση όρων ατομικής σύμβασης εργασίας

3. Βιβλίο Αδειών

4. Βιβλίο Υπερωριών

5. Μηνιαίες αποδείξεις πληρωμής των εργαζομένων υπογεγραμμένες μαζί με τα αντίστοιχα καταθετήρια τραπεζών